DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Tenkrát v roce 1968 Konference pro učitele dějepisu
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:D06-03-11-172
Datum konání:18. října 2017, 9.00 - 16.00
Místo konání:MŠMT ČR, Praha, Karmelitská 7, Budova C 081
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Milan Bárta,
prof.PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.,
PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.,
Mgr. Václava Korcová
Organizační garant:Mgr. Tatiana Feketeová, feketeova@nidv.cz, tel.: 222 122 260, 777 357 558
Poplatek:200,- Kč


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

PhDr. Milan Bárta: Pražské jaro v dějinách 20. století
Seznámení se s příčinami, průběhem a koncem pražského jara a s jeho místem v dějinách 20. století
Počátky pražského jara sahají hluboko do 60. let, do období konzervativní vlády A. Novotného. Stejně tak se ještě měsíce po okupaci Československa sváděl boj o uchvácení zbytků reforem. Pro normalizační režim pak představovalo následujících dvacet let smrtelnou hrozbu. Pražské jaro je také třeba vnímat v souvislosti evropských a světových dějin roku 1968.


Prof. PaedDr., Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.: Případ roku 1968. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin
Orální historie je výzkumná metoda humanitního bádání, která se zabývá nedávnou minulostí. Základem práce s orální historií je kromě určení tématu volba vhodného pojetí, metody:
1. Společná práce: Žáci pracují s předloženým materiálem. Vzpomínky svědků sledovaného období mohou být zaznamenány písemně, na audiozáznamu či videu (vhodné pro společný rozbor a interpretaci). Společná práce učitele a žáků s předloženým materiálem vhodně poslouží jako nácvik pro samostatné rozhovory žáků s příbuznými či jinými osobami.

2. Společná práce s žákovským sběrem materiálu

3. Domácí práce žáků


PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.: Vysokoškolští studenti a "Zlatá šedesátá"
Seznámení učitelů s obdobím 60. let 20. století v širokém kontextu aktivizace zájmu společnosti o věci veřejné. V tomto období sice byly odlišné politické názory postihovány aomezovány lidské svobody, ale současně byl vytvořen prostor pro širokou kreativitu a tvořivost.


Mgr. Václava Korcová: Jak učit o roce 1968 - stav výuky a metodická inspirace

Představení tematiky roku 1968 jak je v současnosti prezentována ve vzdělávacích materiálech pro  základní školy v České republice – rozbor informačních zdrojů. Na praktických ukázkách z výuky dějepisu budou představeny možnosti metodického zvládnutí výše uvedeného tématu. Stranou pozornosti nezůstane ani předložená metodická inspirace k projektové výuce žáků. Jak učit rok 1968 – ukázky různých metod a forem práce v kontextu kurikulárních dokumentů a standardů dějepisu.

Změna programu vyhrazena.Požadavek na vstupní kompetence účastníka

mírně pokročilí

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena