DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:P43-03-23-172
Datum konání:25. září 2017, 8.30 - 15.00
Místo konání:Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, Zlín
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:por. Ing.,Bc. Adam Fuksa
Organizační garant:Mgr. Blanka Holešová, holesova@nidv.cz, tel.: 577 432 559, 775 571 634


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Seminář je zaměřen na mimořádné události v České republice a místní ohrožení. Konkrétní témata semináře: Typy mimořádných událostí, jak být připraven a jak na ně adekvátně reagovat; Co dělat v případě ohrožení povodní, požáru, havárií, atmosférických jevů apod.; Složky integrovaného záchranného systému a jejich činnost; Možnosti spolupráce základních škol s Hasičským záchranným sborem České republiky; Jak vhodně začlenit tematiky do školních vzdělávacích programů; Projektové vyučování na téma mimořádné události a běžná rizika; Příručky a materiály využitelné v pedagogické praxi; Představení interaktivních kurzů a dalších nástrojů k usnadnění vzdělávání dané problematiky. Seminář bude realizován v úzké spolupráci s HZS.

Účastníci semináře kromě jiného budou mít možnost jako první v České republice zhlédnout komplexní výukový materiál, který již na školní rok 2017/18 připravují profesionální hasiči z Ústeckého a Zlínského kraje. Tento materiál jim výrazně usnadní výuku problematiky OČMU a běžných rizik na 2. stupni základních škol.
Součástí semináře bude i exkurze na centrální požární stanici ve ZlíněNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena