DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Řešení problémových situací z pohledu práva
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:M91-01-19-172
Datum konání:12. října 2017
Čas konání:09.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:RNDr. Milan Macek, CSc.
Organizační garant:Ing. Veronika Špičáková, spicakova@nidv.cz, tel.: 466 046 150


Komu je program určen

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, ředitel


Popis programu

Účastníci získají informace k možnostem ochrany své osobnosti ve smyslu platných zákonů (Pomluva pedagoga, nahrávka projevu osobní povahy, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.). Budou seznámeni s povinnostmi a právy subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně-právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) ve školské oblasti. Zároveň budou seznámeni s možnostmi řešení situací souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga.

Program:
I. blok – 4 hodiny
Úvod do problematiky, subjekty podílející se na výchově dětí a mládeže, pracovně-právní vztahy 561/2004 Sb školský zákon se zahrnutím novel (383/2005 Sb.; 158/2006 Sb.; 161/2006 Sb.; 165/2006 Sb.; 179/2006 Sb.; 342/2006 Sb.; 624/2006 Sb.; 112/2006 Sb.; 179/2006 Sb.; 217/2007 Sb.; 296/2007 Sb., 343/2007 Sb.; 58/2008 Sb.; 126/2008 Sb., 189/2008 Sb.; 242/2008 Sb.; 243/2008 Sb.; 384/2008 Sb.; 49/2009 Sb.; 378/2009 Sb.; 306/2008 Sb.; 227/2009 Sb.; 427/2010 Sb.; 73/2011 Sb.; 331/2011 Sb.; 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 472/2011 Sb.; 53/2012 Sb.; 333/2012 Sb.; 370/2012 Sb.; 241/2013 Sb.; 344/2013 Sb.; 64/2014 Sb.; 250/2014 Sb.; 82/2015 Sb., 178/2016 Sb.  a 230/2016 Sb.), 563/2004 Sb. zákon o pedagogických pracovnících ve zněnínovel (383/2005 Sb.; 179/2006 Sb.; 264/2006 Sb.; 189/2008 Sb.; 384/2008 Sb.; 223/2009 Sb.; 422/2009 Sb.; 227/2009 Sb., 159/2010 Sb.; 420/2011 Sb.; 198/2012 Sb.; 333/2012 Sb.; 197/2014 Sb.; 82/2015 Sb.; 332/2014 Sb.), 40/2009 Sb. trestní zákon ve znění následných novel (306/2009 Sb.; 181/2011 Sb.; 330/2011 Sb.; 330/2011 Sb., 357/2011 Sb.; 375/2011 Sb.; 420/2011 Sb.; 193/2012 Sb.; 360/2012 Sb.; 390/2012 Sb.; 399/2012 Sb.; 494/2012 Sb.; 241/2013 Sb.; 259/2013 Sb.; 105/2013 Sb.; 141/2014 Sb.; 86/2015 Sb.; 165/2015 Sb.; o1/c98/2015 Sb.; 47/2016 Sb., 150/2016 Sb., 163/2016 Sb.; 323/2016 Sb.; 321/2016 Sb.; 377/2015 Sb., 188/2016 Sb.), Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, Listina lidských práv, Úmluva o právech dítěte. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce až do novel 377/2015 Sb., 264/2016 Sb.a 298/2016 Sb. a každodenní praxe a problémové situace, výběr řešení, jistota při řešení, případy, kdy se veškerá uplatněná pedagogická výchovná opatření vůči dětem míjejí účinkem, agrese ze strany dětí nebo jejich rodičů, povinnosti a práva subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) ve školské oblasti.
(výklad, řízená diskuse, brainstorming, práce ve skupinkách)

II. blok – 4 hodiny
Možnosti ochrany osobnosti pedagoga ve smyslu platné legislativy (pomluvy pedagoga, nahrávka jeho výkladu, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.), možností řešení problémů souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga, příklady z praxe a jejich řešení. Hodnocení a ukončení.Požadavek na vstupní kompetence účastníka

začátečníci

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Řešení problémových situací z pohledu práva
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary - 9. listopadu 2017/
Řešení problémových situací z pohledu práva
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary - bude upřesněno/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena