DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2 vhodné pro jazykové šablony ZŠ a SŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Q97-03-14-172-01
Datum konání:bude zveřejněn po naplnění kurzu
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:60 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Kateřina Zajícová
Organizační garant:Mgr. Jarmila Záhoříková, zahorikova@nidv.cz, tel.: 377 473 607, 775 755 023
Poplatek:5000,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení


Popis programu

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na ZŠ a SŠ a na odpovídající úrovni bude budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce) a kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní). Účastníci si budou rozšiřovat slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života a bude procvičováno její použití včetně využití opisných prostředků. Budou procvičovat běžné gramatické prostředky v rámci snadno předvídatelných situací a procvičovat správnou výslovnost. Účastníci se budou aktivně zapojovat do situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví cílovým jazykem. Budou se aktivně zapojovat do rozhovorů o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Účastníci budou procvičovat porozumění hlavním myšlenkám nekomplikovaných věcných textů o běžných tématech, se kterými se setkávají v práci, ve škole a ve volném čase. Budou procvičovat porozumění smyslu rozhlasových a televizních programů týkajících se aktuálních událostí nebo témat souvisejících s jejich osobními či pracovními zájmy. Texty pro čtení budou používat slovní zásobu často užívanou v každodenním životě a v práci. Budou procvičovat porozumění popisů událostí, pocitů a přání v osobních dopisech. Účastníci budou procvičovat psaní jednoduchých souvislých textů na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají. Budou psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Výcvik pravopisu se zaměří na vytváření srozumitelných souvislých textů s použitím správného pravopisu, interpunkce a úpravy. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Učebnice řady New English File a Headway, nakladatelství Oxford University Press. Soars, L. a J.: New Headway Elementary Third Edition. OUP. Oxenden, C.: New English File Elementary. OUP. Headway Elementary 1 lekce cca 5 týdnů, tj. 10 vyučovacích hodin. Za 60 vyučovacích hodin cca 6 lekcí včetně doplnění učiva dle vlastních doplňkových materiálů lektora. New English File Elementary 1 lekce cca 7 týdnů (14 vyučovacích hodin). Za 60 vyučovacích hodin cca 4 lekce (16 podlekcí) včetně doplnění učiva dle vlastních doplňkových materiálů lektora.
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem - říjen 2017 - červen 2018, středa od 16.00/
Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Zlín - září 2017 - červen 2018/
Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Liberec - 14., 21. a 28. 11.; 5. 12. 2017 + 9., 16., 23. a 30. 1.; 6., 13. a 20. 2.; 6., 13., 20. a 27. 3.; 3., 10., 17. a 24. 4.; 15., 22. a 29. 5.; 5. a 12. 6.; 11., 18. a 25. 9.; 2., 9. a 16. 10. 2018; každé úterý 15.00 - 16.30/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena