DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Hodina pohybu navíc - vzdělávací program pro učitele a trenéry
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:D73-03-11-171-2
Datum konání:29. - 30.6. 2017
Místo konání:Sportovní centrum Olomouc, sportoviště HK Zora Olomouc
Počet hodin:40 vyučovacích hodin (z toho 16 hodin e-learning)
Lektor/lektoři:Mgr. Antonín Plachý, Ph.D.,
Mgr. JIří Zach,
Bc. Martin Kafka,
Josef Salák
Organizační garant:Matěj Melnar, melnar@nidv.cz, tel.: , 775957720


Komu je program určen

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogům volného času, trenérům sportovních škol, učitelé 2.stupně ZŠ, trenéři sportovních škol, učitelé


Popis programu

Moduly programu:

1. Distanční vzdělávání I

Délka modulu - 16 hodin

Využívání metodiky HPN, vytvoření podmínek  pro vstupní diskusi prezenčního modulu I. Zopakování metodiky programu HPN. Zpracování reflexe vedení volnočasové spontánní aktivity žáků a příprava na takové vedení pohybové aktivity.

Učivo: metodika programu Hodina pohybu navíc, videoukázky přípravy a vedení volnočasových spontánních aktivit žáků.

Modul bude ukončen řízenou diskusí.

2. Prezenční vzdělávání I

Délka modulu 16 hodin (7 teorie +9 praxe)

Seznámení s postupy, které budou účastníci využívat ve své činnosti vyučujícího program HPN. Workshopy k jednotlivým sportům - fotbal, basketbal, volejbal, házená, ragby, bruslení. Ukázky práce s žáky, popř. účastníky (v roli žáků). Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví žáků; postup přípravy volnočasových aktivit a jejich struktura; zásady pro využívání pomůcek, jejich vhodnost a příprava; zásady přípravy a využívání prostoru pro pohybové aktivity; hodnocení vedení pohybových aktivit; práce s pracovním deníkem; ukázky vedení volnočasových aktivit.

Modul bude ukončen individuálním hodnocením práce účastníků, včetně hodnocení zapojení do workshopů.

3. Prezenční vzdělávání II

Délka modulu - 8 hodin (4 teorie + 4 praxe)

Praktická příprava. 

Hodnocení přípravy účastníků na vedení volnočasových pohybových aktivit žáků; hodnocení realizace volnočasových pohybových aktivit žáků; příprava na vlastní výuku; hodnocení výsledku učení účastníků výuky. Mikrovýstupy účastníků před skupinou, skupinové hodnocení.

Ukončení modulu - hodnocena bude práce účastíků ve skupině.

 

Stravování a ubytování je zajištěno.

 

 

 

 Požadavek na vstupní kompetence účastníka

pokročilí

Doporučená literatura a další informační zdroje

Metodika programu Hodina pohybu navíc

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=68597&view=1029

metodické materiály na http://hop.rvp.cz/metodicke-materialy

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena