DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Metodika výuky cizích jazyků pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:X93-03-24-172
Datum konání:12. října 2017
Čas konání:09.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Jihlava, Zborovská 3
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Jana Kozáková
Organizační garant:Bc. Zuzana Prokšová, DiS., proksova@nidv.cz, tel.: 775 571 628, 567 571 829
Poplatek:500,- Kč


Komu je program určen

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové, učitelé VOŠ


Popis programu

Vzdělávací program se zabývá problematikou práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Účastníci se v teoretické části seznámí s pojmy speciální vzdělávací potřeby a projevy dyslexie, dysortografie, dysgrafie; osvojí si základní pedagogickou diagnostiku, seznámí se s platným metodickým pokynem MŠMT, získají informace ke klasifikaci žáků se specifickými poruchami učení. V praktické části budou účastníkům nabídnuty metodické postupy ve výuce cizích jazyků u žáků se SVP. Tyto poruchy učení objevujeme u dětí, které jsou nápadně neúspěšné v některé školní dovednosti, ačkoliv mají přiměřenou, průměrnou nebo nadprůměrnou obecnou inteligenci. Náplní semináře budou aktivity, které žákům se SVP usnadní výuku cizího jazyka a které jim ukážou, že i oni se tento jazyk mohou naučit. Seminář poukáže na možnosti využití nejrůznějších metodických prostředků a postupů pro osvojení učiva a nových poznatků.  Součástí semináře budou ukázky praktických úkolů a cvičení, které jsou vhodné právě pro žáky s poruchou učení.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena