DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince
Číslo programu:T48-14-14-171
Datum konání:22. června 2017
Čas konání:13.00 - 16.30
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:5 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Miroslava Sklenářová,
PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Miroslava Sklenářová, sklenarova@nidv.cz, tel.: 377 473 608, 775 571 656


Komu je program určen

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga


Popis programu

Cílovou skupinou seminářů: vedoucí pracovníci škol, pedagogičtí pracovníci a zástupci spolupracujících subjektů na krajské úrovni. Setkání zaměřené na konkrétní zkušenosti (pozitiva, negativa), postřehy a příklady z praxe (cíle, obsah, témata). Cíle semináře:
- Představení aktérů/partnerů působících v kraji: jejich služby, aktivity, projekty vhodné pro školy
- Zmapování potřeb učitelů a škol dle regionů (stanovení nedostatků a rezerv v podpoře pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince).
- Hledání možnosti spolupráce s dalšími subjekty na úrovni krajů.
Lektoři – panelisté – odborní pracovníci z krajů, neziskové organizace, zástupci krajských úřadů, zkušení pedagogové.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena