DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Výuka tělesné výchovy a školská legislativa ZDARMA
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-1298/2016-1-108
Číslo programu:O79-01-12-172
Datum konání:15. listopadu 2017
Čas konání:9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Počet hodin:5 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Stanislav Šturma
Organizační garant:Anna Poláčková, polackova@nidv.cz, tel.: 222 122 315, 778 543 087


Komu je program určen

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, ředitelům škol a školských zařízení


Popis programu

Témata vzdělávacího programu:
Rozbor nejdůležitějších právních norem a jejich vztah k praxi ve výuce tělesné výchovy (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, Zákon č. 564/2004 Sb., Školský zákon, Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce a související předpisy … a jeho novela k 1. 1. 2009, Pokyn MŠMT č. j. 13219/2001-40 (pojistné smlouvy), vyhláška MŠMT č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, vyhláška MŠMT č.223/2005 Sb. O dokladech ve vzdělávání, Občanský zákoník, Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce a související předpisy). Postavení učitele TV ve vztahu k občanskému zákoníku a dalším právním normám. Základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní a jiné pohybové činnosti ve známém a méně známém prostředí. Učební plán, rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, vytváření konkrétního vzdělávacího programu, využití možné časové dotace tělesné výchovy, struktura vyučovací jednotky TV, další formy pohybové činnosti - volitelné a nepovinné předměty, pohybové a rekreační přestávky, cvičení v hodinách jiných předmětů. Specifika tematických celků vyžadující zvláštní materiální, prostorové nebo klimatické podmínky (plavání, lyžování, bruslení, turistika, pobyt v přírodě) – zařazení do výuky ve formě kurzů, soustředěné výuky apod. Problémové momenty ve výuce tělesné výchovy – diskuze.


Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Výuka tělesné výchovy a školská legislativa
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Zlín - březen 2018, 9.00 - 13.00/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena