DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Angličtina: Strategie pro práci s dyslektiky
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:B92-03-20-172
Datum konání:15. listopadu 2017
Čas konání:8.30 - 11.45
Místo konání:NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Sylvie Doláková
Organizační garant:Mgr. Pavel Pecník, pecnik@nidv.cz, tel.: 596 120 454, 731 503 731
Poplatek:450,- Kč


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ


Popis programu

V úvodu si shrneme poznatky o tom, jak se specifické poruchy učení projevují ve vyučovacím procesu a čím bychom mohli eliminovat nežádoucí dopady (organizace a management třídy). Nastíníme aktivity, vedoucí ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu čtení s porozuměním, probereme si techniky správného psaní s autonomní kontrolou, prodiskutujeme kritéria hodnocení žáků se SPU. Ukážeme si fungující techniky, jak zaměřit pozornost dyslektiků k soustředěné práci a jak ji udržet ji po určitou dobu.
Součástí kurzu bude i diskuzní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze své vlastní praxe.

Obsah:
Specifikace poruch učení, které ovlivňují vzdělávací proces v cizím jazyce (45 min)
Optimální podmínky pro rozvoj žáka se SPU v prostředí školní třídy (45 min)
Čtenářské techniky, čtecí návyky, práce s textem (45min)
Psaní a kontrola ravopisu v cizm jazyce (45 min)
Hodnocení výsledků práce žáka se SPU (30 min)
Příklady dobré praxe – diskuze (45 min)
Závěr a shrnutí (15 min)Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena