DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Stylistika českého jazyka pro střední školy
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:B30-04-21-172
Datum konání:12. října 2017
Čas konání:10.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Renáta Havelková
Organizační garant:PhDr. Milena Pítrová, pitrova@nidv.cz, tel.: 731 503 726
Poplatek:700,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům všech SŠ


Popis programu

• Stylistika, slohotvorní činitelé, funkční styly

 Přehled slohových útvarů s ohledem na přípravu žáků k psaní maturitní práce, rozdílnost ve využití jazykových a stylistických prostředků v jednotlivých slohových útvarech stylu uměleckého a odborného: Vypravování, Zpráva, Popis (prostý, odborný, umělecký, popis pracovního postupu), Charakteristika, Referát, Útvary publicistického stylu (článek s bližší specifikací komunikační situace, článek s prvky fejetonu/reportáže), Útvary administrativního stylu (motivační dopis, oficiální dopis, doprovodný dopis k petici, odvolání proti úřednímu rozhodnutí)

• Maturitní slohová práce, její náležitosti, vnitřní podmínky hodnocení, rozsah
Rozsah maturitní slohové práce, splnění tématu a útvaru (vnitřní podmínky hodnocení)
Kritéria hodnocení maturitní slohové práce
Příklady zadání, funkce výchozího textu v zadání
Nejčastější nedostatky v písemných pracích a problémové oblasti ve výuce stylistiky

 Náležitosti psaní odborných (seminárních, bakalářských) prací, prací SOČ
Příprava a struktura odborné práce (SOČ, seminární práce atd.)
Náležitosti titulního listu
Prohlášení, poděkování, anotace, abstrakt
Formální úprava a členění maturitní práce
Bibliografické citace podle normy ISO 690, zdroje informací, generování seznamů (literatury, tabulek, obrázků)
Jazykové prostředky odborného stylu
Nejčastější pravopisné a stylistické nedostatky odborných pracíDoporučená literatura a další informační zdroje

Posluchači obdrží pracovní materiály připravené lektoremNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Stylistika českého jazyka pro střední školy
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové - 30. listopadu 2017/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena