DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Rozvoj nadaného žáka v běžné škole
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-28551/2015-1-726
Číslo programu:L49-51-12-171
Datum konání:20. června 2017
Čas konání:10.00 - 15.00
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PaedDr. Jiří Rozehnal,
Mgr. et Mgr. Michaela Rinková
Organizační garant:PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D., borovicka@nidv.cz, tel.: 777 472 447
Poplatek:400,- Kč


Komu je program určen

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ


Popis programu

Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají nastavovat ve své škole systém péče o nadání a zvládají problematiku vyhledávání a identifikace nadání. Na to se v kurzu navazuje obeznámením pedagogů s přístupy a metodami rozvoje nadaní žáků v podmínkách běžné školy, včetně práce s integrovanými nadanými, a výjimečně nadanými žáky. Tyto formy práce se začlení do budovaného systému péče o nadání ve škole.

Použité metody:

Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

 • Jak nastavit výuku, aby podporovala nadání žáků.
 • Problematika akcelerace nadaných žáků, klady a limity, formy akcelerace, přidružená legislativa.
 • Rozšíření a obohacení učiva.
 • Soutěže a jejich využití při podpoře nadání ve škole.
 • Zdroje materiálů a úloh vhodných pro nadané žáky.
 • Tvorba pracovních listů pro nadané žáky.
 • Hejného metoda výuky matematiky, výhody a limity.
 • Písmo Comenia script, výhody a limity.
 • Jak nastavit aktivity pro podporu nadání jako součást systému.
 • Motivace nadaných žáků.
 • Výchovné prvky vzdělávacího procesu.


Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena