DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Specifičnost výuky v 1. třídě
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:S93-03-23-172
Datum konání:12. října 2017, 8.30-15.00
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jaroslava Hudcová
Organizační garant:Mgr. Blanka Holešová, holesova@nidv.cz, tel.: 577 432 559, 775 571 634
Poplatek:700,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům 1. stupně ZŠ


Popis programu

Vzdělávací program je určen nejen začínajícím učitelům, ale také učitelům 1. stupně, kteří mohou v 1. třídě kdykoliv, v rámci organizace, vyučovat.
Obsah vzdělávacího programu se zaměří na rozvoj grafomotoriky jako základu ke správnému psaní, výuku psaní leváků, význam předčtenářského období a metody rozvoje čtenářských dovedností. Nabídne možnosti interaktivní výuky, jazykové a pohybové chvilky. Připomene, že učení prožitkem je jeden ze základů k budování pozitivního vztahu k učení a vhodnou metodou pro rozvoj pozornosti.
Součástí programu bude dále specifičnost hodnocení a sebehodnocení v 1. třídě.  Lektorka předá účastníkům své zkušenosti s posouzením školní zralosti, zkušenosti se vzděláváním žáků s ADHD, pedagogickou diagnostikou SVPU v 1. třídě, účinnou spolupráci s odborníky. V rámci odborné diskuse se zaměří na způsob komunikace s rodiči prvňáčka a možnosti spolupráce učitele s MŠ.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena