DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:D29-03-19-172
Datum konání:7. prosince 2017
Čas konání:9.00 - 16.00
Místo konání:NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Bc. Gisela Kostelecká,
Mgr. Bc. Iva Morávková
Organizační garant:Mgr. Marie Effenberková, effenberkova@nidv.cz, tel.: 775 571 618, 466 046 145
Poplatek:700,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií


Popis programu

Vzdělávací program vychází ze zjištění České školní inspekce při kontrolní činnosti v základních školách. Reaguje na potřebu pedagogů základních škol orientovat se v oblasti praktické realizace a aktualizace ŠVP v konkrétním prostředí. Zabývá se postupy při porovnání RVP ZV a ŠVP ZV s důrazem na platnou legislativu a její vazby na konkrétní dokument Školní vzdělávací program. Dále se zaměří na povinné body dokumentu ŠVP ZV (Identifikační údaje, Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP, Učební plán, Učební osnovy, Hodnocení žáků, Vlastní hodnocení školy, zapracování inkluzívních témat) a jejich konkretizaci. V další části budou představeny základní postupy aktualizace školního vzdělávacího programu včetně popisu stěžejních kroků ke smysluplné inovaci ŠVP ZV. Účastníkům programu bude dán prostor pro diskusi a sdílení vlastních názorů a zkušeností.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena