DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Profesní průprava zástupců ředitele
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:E13-01-12-172
Datum konání:12.10., 18.10., 7. a 9.11. vždy od 9 do 16 hod.
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Počet hodin:30 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr., Bc. Ladislav Dvořák,
Mgr. Miroslav Jiřička,
Mgr. Bc. Radislava Jiřičková
Organizační garant:Anna Poláčková, polackova@nidv.cz, tel.: 222 122 315, 778 543 087
Poplatek:2300,- Kč


Komu je program určen

zástupcům ředitelů škol a školských zařízení


Popis programu

Cyklický vzdělávací program pro usnadnění profesní orientace v každodenní praxi zástupců ředitelů škol a školských zařízení. Program je rozdělen do čtyř tematických bloků:
Škola a právo
- základní pravidla upravující postavení a organizaci školy ( úvod do práva, základní pojmy,
nejdůležitější „školské“ zákony a vyhlášky, pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic)
- společné otázky vzdělávání dle školského zákona
- základní informace o jednotlivých stupních vzdělávání a příslušná legislativa
- správní řízení
- škola a Česká školní inspekce
- poskytování informací a ochrana osobních údajů
Organizace pedagogického procesu
- základní pedagogická dokumentace ( školní matrika- soulad se školským zákonem)
- tvorba vnitřních směrnic v oblasti pedagogické činnosti
- pracovní náplně pedagogických pracovníků včetně specializovaných činností
- činnost předmětových a výchovných komisí
- kontrolní a hospitační činnost vedoucích pracovníků
- plán práce , výroční zpráva školy
- autoevaluace školy
- BOZP dětí a žáků, školní úraz
- průběh a ukončování vzdělávání na jednotlivých stupních
Pracovní právo
- úkony před vznikem, při vzniku a při skončení pracovního poměru
- způsoby vzniku a skončení pracovního poměru
- dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně
zaměstnance, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
- plat a související problematika: platové výměry, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové
složky platu, vnitřní platový předpis
- kolektivní smlouva, FKSP
- cestovní náhrady, vnitřní směrnice o pracovních cestách
Administrativa a financování
- finanční toky ve škole, souvislost s rozpočtem, jeho sestavení
- majetek školy, jeho evidence, inventarizace, hospodaření s majetkem
- některé pojmy z účetnictví (náklady a výnosy, účtový rozvrh, účetní výkazy)
- hlavní a vedlejší činnost školy dle zřizovací listiny, vliv na účtování nákladů a výnosů –
nejdůležitější zásady vedení účetnictví hlavní a vedlejší činnosti školy
- základní seznámení s daňovým systémem – daň silniční, darovací, z příjmu PO
(dary, reklama, tzv. „sponzorování“)
- zásady nakládání s písemnostmi školy, doručená a odeslaná pošta, archivace, skartace
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Profesní průprava zástupců ředitele
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Pardubice - listopad 2017 - březen 2018, uzávěrka přihlášek 31.10.2017!!/
Profesní průprava zástupců ředitele
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 8. a 9. listopadu 2017, 20. a 21. listopadu 2017, 29. listopadu 2017; 9 - 14 h/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena