DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:IT nástroje a IT dovednosti učitele v jazykové výuce ZDARMA
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:S72-03-21-171
Datum konání:19. června 2017, 9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Bc. Eva Greblerová
Organizační garant:Dagmar Sobotková, sobotkova@nidv.cz, tel.: 731 503 728


Komu je program určen

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům SOŠ a SOU, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Rozvoj znalostní a informační společnosti vytváří nové pracovní příležitosti, odstraňuje méně kvalifikovaná místa a vytváří více pracovních míst závislých na zpracování informací. Školy by měly reagovat na poptávku pracovního trhu a připravovat žáky digitálně sebejisté. To je možné jen za předpokladu, že budou digitálně sebejistí také učitelé. V současné době je možné využívat řadu IT nástrojů, které dokáží výuku obohatit a žáky motivovat. Tento trend zavádění moderních technologií do výuky výrazně mění roli učitele a vztah učitele a studenta. Jestliže učitel využívá digitální nástroje efektivně, jeho výuka je zábavnější a mnohdy i výrazně efektivnější. Pokud naučí využívat tyto nástroje i své žáky, bude rozvíjet jejich kreativní schopnosti a vyučovací hodina bude pro všechny přínosnější.
Seminář je zaměřen na využití digitálních nástrojů, které najdou uplatnění nejen v jazykových hodinách.
Účastníci se také seznámí s několika užitečnými webovými aplikacemi a prakticky si je vyzkouší, například Prezi – bezplatný nástroj pro tvorbu online prezentací; Animoto – nástroj pro tvorbu animací a vkládání obrázků a další. Seznámí se též s řadou volně přístupných webových stránek, které lze v maximální míře využít ve výuce i pro domácí přípravu studentů – například Duolingo, BBC Languages, Busuu a další. Dále se seznámí se stránkami, které umožňují vytvářet kvízy, online testy, cvičení a rozvíjet poslechové dovednosti žáků atraktivním způsobem. V neposlední řadě se účastnící v semináři dozví pár praktických rad a nápadů k možnému využití mobilních technologií v rámci výuky.
Vzdělávací program se skládá z teoretické i praktické části. Frekventanti při tvorbě nových materiálů mohou využít již vytvořené výukové materiály, které upraví s využitím  moderních IT nástrojů.
  Požadavek na vstupní kompetence účastníka

mírně pokročilí

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena