DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Motivační setkání vyučujících cizích jazyků angličtina - ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ! - NIDV
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:Y69-04-23-172-02
Datum konání:9. listopadu 2017
Čas konání:09.00 - 16.00
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Lucie Gramelová, Ph.D.,
Mgr. Michaela Čaňková,
Mgr. Danka Sekerková,
Mgr. Lenka Zemanová,
PhDr. Petra Kačmarčíková Bakajsová,
Matthew Smith
Organizační garant:Mgr. Blanka Holešová, holesova@nidv.cz, tel.: 577 432 559, 775 571 634
Poplatek:700,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům VOŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času


Popis programu

Motivační setkání nabídne učitelům cizích jazyků vzdělávací, metodické semináře a dílny ve 3 – 5 blocích v jednom časovém úseku, přičemž si každý účastník může vybrat akci podle své kvalifikace, zaměření nebo stupně školy. Jednodenní program je sestaven z 2 výběrových dopoledních bloků a 2 výběrových odpoledních bloků.
Učitelé anglického jazyka si rozšíří své metodické zkušenosti v oblasti receptivních, produktivních a interaktivních řečových dovedností (jak rozvíjet jazykové prostředky, gramatiku, slovní zásobu), vyzkouší si nové interaktivní metody práce ve třídě, seznámí se se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky a jeho úrovněmi A1-C1 a s možnostmi rozvíjení principů Evropského jazykového portfolia. Velká pozornost bude věnována metodě CLIL, která je jednou z nejvíce prosazovaných metod cizojazyčného vzdělávání v 21. století. Mezi dalšími tématy je zastoupeno: hodnocení a testování v cizích jazycích, maturitní zkouška, využití ICT a multimédií ve výuce, využití her a činnostní učení, práce se slovníkovými příručkami, gramatika, lexikologie, fonetika, čtení a poslech s porozuměním, reálie, práce se slovní zásobou, psaní, písničky a hry.
Setkání je připraveno ve spolupráci s British Council, Goethe Institutem, Francouzským institutem v Praze, zájmovými sdružením metodiků cizích jazyků AMATE a SGUN, AV Media a dalšími organizacemi zabývajícími se jazykovým vzděláváním.


PhDr. Petra Bakajsová (Jak na angličtinu pomocí aplikací / Aplikace, bez kterých se neobejdeme), Mgr. Michaela Čaňková (Praktické nápady pro výuku), Lucie Gramelová, Ph.D. (Jak se rozmluvit v cizím jazyce), Danka Sekerková (Formative Assessment – a Process Rather than a Tool), Matthew Smith (A fascination with pronunciation), Mgr. Lenka Zemanová (Watch, listen and speak).

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena