DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. Asistent pedagoga (předpoklad maturita)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:K03-05-12-171-03
Datum konání:prezenční výuka. 29. května a 9., 13., 19. června, 3. července a 21., 22., 23., 24. srpna 2017, od 9.00 do 16.00 a závěrečné zkoušky 16.10.
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Počet hodin:88 vyučovacích hodin (z toho 8 hodin e-learning)
Lektor/lektoři:Mgr. et Mgr. Monika Holečková,
PaedDr. PhDr. Věra Kosíková, Ph.D.
Organizační garant:Anna Poláčková, polackova@nidv.cz, tel.: 222 122 315, 778 543 087
Poznámka:RP č. 98 - Podpora implementace společného vzdělávání do praxe škol a ŠZ


Komu je program určen

asistentům pedagoga


Popis programu

Studium pedagogiky b) podle § 22, odst. 1, písmeno b) zákona č. 563/2004 Sb. - je určeno k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů, kteří chtějí získat kvalifikaci asistenta pedagoga.

Vstupní podmínky:
- Asistent pedagoga = minimálně ukončené střední vzdělání s maturitou

Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium je rozloženo do dvou částí, teoretická témata prezenční výuky z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna e-learningem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena