DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Cesty spolu - Společně proti šikaně bez účastenského poplatku
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:S97-03-21-172
Datum konání:16. října 2017
Čas konání:9.30 - 15.30
Místo konání:NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PaedDr. Zdeněk Martínek
Organizační garant:PhDr. Milena Pítrová, pitrova@nidv.cz, tel.: 731 503 726

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, třídním učitelům


Popis programu

Vzdělávací program teoreticky vymezuje pojmy agrese, agresivita, teasing. Definuje emocionální - instrumentální agresi, Moyerovu klasifikaci agresí, trest a agresi, šikanu jako narušení vztahů ve skupině, směry šikany, typologii agresorů, typologii obětí, způsoby šikany. Program zahrnuje metody práce se třídou, nenásilné způsoby řešení konfliktů. Nabízí praktické intervence, modelové situace, využití skupinové dynamiky, možné aktivity.
Další náplní je bude vysvětlení stádií šikany, výuka rozpoznávání jednotlivých stádií, projevy šikanujícího chování - typy obětí, typy agresorů, varovné signály šikany, rozpoznávání rozdílu mezi trestem a agresí. Bude představena strategie vyšetřování šikany, návod na vyvarování se základních chyb a zvládnutí jednotlivých metod řešení šikany. Blíže budou popsány metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku. Zdůrazněna bude nezbytnost adekvátního chování v situacích, kdy je řešeno agresivní chování dítěte či mladistvého.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Cesty spolu - Společně proti šikaně
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Plzeň - bude upřesněno /
Cesty spolu - Společně proti šikaně
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary - 13. listopadu 2017/
Cesty spolu - Společně proti šikaně
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 14. prosince 2017/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena