DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Plánování, příprava a řízení výuky s využitím digitálních technologií
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z28-03-20-172
Datum konání:16. října 2017
Čas konání:8.30 - 15.00
Místo konání:NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Monika Pinkasová
Organizační garant:Mgr. Pavel Pecník, pecnik@nidv.cz, tel.: 596 120 454, 731 503 731
Poplatek:680,- Kč


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Obsahem vzdělávacího programu je představení digitálních technologií v procesu plánování, přípravě a řízení výuky. Účastníci se seznámí s možnostmi zapojení digitálních technologií pro podporu posílení aktivizace studentů do edukačního procesu. Kurz se zaměřuje na praktické dovednosti a znalosti v oblasti využití digitálních technologií ve  vzdělávání. Představuje jejich možnosti v různých fázích výuky a v některých moderních výukových metodách.
Témata výuky:
- základní přehled o digitálních technologiích využitelných ve výuce
• co znamená využití digitálních technologií s cílem zvýšit kvalitu vyučování a učení
• učení se technologií vs. učení se technologiemi
• proč vyučovat a učit se s digitálními technologiemi
- plánování, příprava a realizace výuky s využitím digitálních technologií s cílem zvýšit kvalitu
vyučování a učení
• volba aktivity, činností a nástrojů
• vzdělávací prostředí – možnosti
• sebevzdělávání
- zpětná vazba a hodnocení výuky s využitím digitálních technologií s cílem zvýšit kvalitu
vyučování a učení
• představení možných nástrojů
• tipy a příklady
- management třídy/výuky
• představení možných nástrojů
• tipy a příklady
- seznámení se s některými výukovými metodami s využitím digitálních technologií
• například projektová, převrácená, kombinovaná, personalizovaná/individuální výuka
- implementace technologií do celého vzdělávacího programu
- další příklady využití digitálních technologií při krátkodobých a dlouhodobých aktivitách
- praktická činnost – příprava aktivity s využitím digitálních technologií
• tipy pro eliminaci chyb/problémy při realizaci a jak nastalé chyby/problémy efektivně opravit,
resp. využít
• výhody a nevýhody využití
• možné modifikace vytvořených aktivit pro jiný vzdělávací obsahPožadavek na vstupní kompetence účastníka

mírně pokročilí

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena