DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15779/2016-1-522
Číslo programu:V91-03-12-171
Datum konání:23. a 24. května 2017, 13.00 - 16.15
Místo konání:Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Alena Vávrová
Organizační garant:Mgr. Jitka Šimsová, simsova@nidv.cz, tel.: 222 122 311, 775 571 620


Komu je program určen

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, v


Popis programu

Hry ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět, ke zvýšení pozornosti, k rozvoji logického myšlení, ke kultivaci vztahů ve skupině.. Seminář je orientován na to, aby představil učitelům hry všeho druhu: hry motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání, také hry, které si předávají generace učitelů, a k nimž stačí kousek papíru, kostky či jednoduché kartičky. Didaktická hra bude prezentována jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.).Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena