DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ II.
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15779/2016-1-522
Číslo programu:Z19-03-15-171
Datum konání:26. května 2017
Čas konání:08.30 - 15.30
Místo konání:NIDV Karlovy Vary, Západní 15
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
Organizační garant:Mgr. Dana Chmelová, chmelova@nidv.cz, tel.: 775 755 035, 353 226 219, 775 755 035
Poplatek:580,- Kč
Poznámka:Výhradní lektorkou semináře je paní Mgr. et Mgr. Vilášková. Neobsazujte jiným lektorem.“

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům speciálních škol, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, výchovní poradci


Popis programu

Vzdělávací program je zaměřen na aktuální teoretické, ale i praktické otázky související s procesem inkluzivního vzdělávání a výchovy žáků s autismem.
Součástí vzdělávacího programu je tvorba individuálního vzdělávacího plánu dle současné legislativy a příprava modelových hodin. Vzdělávací program věnuje zvýšenou pozornost kombinaci zrakového postižení s autismem a podmínkám souvisejícími s inkluzí těchto žáků do běžného vzdělávacího proudu.
Vzdělávací program je obohacen video ukázkami, metodickými postupy a pracovními listy.
Přehled témat výuky:
1. Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků s PAS – pokračování z VP I.
2. Strukturované učení jako základ výchovných metod, vliv na vzdělávání – základní informace
3. Představení metodiky strukturovaného učení ve výuce trivia – základní informace
4. Tvorba IVP
5. Příprava modelových hodin.
6. Pomůcky k sestavování strukturovaných úkolů.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena