DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Používáme metodu CLIL - aktivizační metody vhodné do výuky
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-38232/2014-1-981
Číslo programu:T23-03-21-171
Datum konání:20. září 2017, 8.00 - 14. 00
Místo konání:NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Ludmila Balíková
Organizační garant:Dagmar Sobotková, sobotkova@nidv.cz, tel.: 731 503 728
Poplatek:600,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům ZŠ


Popis programu

Aktivity, které seminář nabídne, jsou vhodným námětem pro realizaci metody CLIL ve výuce (integrace odborného předmětu a cizího jazyka) v nejazykových předmětech. Zároveň lze aktivity využít i v hodinách samotného anglického jazyka. Workshop nabízí možnost seznámení se s aktivizačními metodami, které vycházejí z kritického myšlení. Metody kritického myšlení v jednotlivých fázích E-U-R podporují práci s informacemi a pomáhají lépe uchovat osvojené informace. Žákům tak můžeme efektivními metodami pomoci k lepším výsledkům v oblasti učení. Workshop je naplněn zajímavými aktivitami, které si účastníci prakticky vyzkouší ve spojení s různými předměty 2. stupně ZŠ (matematika, zeměpis, dějepis, biologie, občanská výchova, informatika, výtvarná výchova, tělesná výchova, hudební výchova). V jednotlivých aktivitách jsou podporovány mezipředmětové vztahy, kooperace a inovace výuky. I když je seminář primárně určen pro 2. st. ZŠ, metody jistě využijí i učitelé SŠ a 1. st. ZŠ. Adaptace a modifikace aktivit bude probrána v krátké diskusi po každé aktivitě. Seminář bude doplněn videoukázkami konkrétního využití metody CLIL ve třídě. V průběhu semináře bude předvedena metoda CLIL jako taková a v dalších blocích se lektor bude věnovat i tvorbě výukovým materiálům a zdrojům. V závěru bude diskuze k praktickému využívání metody CLIL na škole. Vyučovacím jazykem je čeština.
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena