DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Brána jazyků otevřená / 24 hodin - anglický jazyk B1 vhodné pro šablonu III/2.3 c)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:P87-04-14-172
Datum konání:bude upřesněno
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:24 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Kateřina Zajícová,
Mgr. Hana Krausová
Organizační garant:Mgr. Jarmila Záhoříková, zahorikova@nidv.cz, tel.: 377 473 607, 775 755 023
Poplatek:2930,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ


Popis programu

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ a SŠ, dotace 24 hod je nastavená i pro možnou realizaci šablon zjednodušených projektů pro SŠ. Na úrovni odpovídající B1 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 24 hodin ve 12 výukových týdnech. Jazykový kurz je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Učebnice řady New English File a Headway, nakladatelství Oxford University Press. Soars, L. a J.: New Headway Pre-Intermediate Third Edition. OUP. Oxenden, C.: New English File Pre-Intermediate. OUP.


Témata výuky a dílčí hodinové dotace:
Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 8 hodin
GRAMATIKA: pořádek slov ve větě a otázkách, přítomné a minulé časy, spojky ve větách
SLOVNÍ ZÁSOBA: rodina, lidské tělo, předložky času a místa
PRAKTICKÁ AJ: na letišti, na konferenci
Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 8 hodin
GRAMATIKA: budoucí časy, stupňování přídavných jmen, frázová slovesa
SLOVNÍ ZÁSOBA: prázdniny, oblečení, vlastnosti
PRAKTICKÁ AJ: ve městě, v restauraci
Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 8 hodin
GRAMATIKA: vazby s infinitivem a gerundiem, předpřítomný čas prostý
SLOVNÍ ZÁSOBA: sport, předložky pohybu
PRAKTICKÁ AJ: v obchodním domě

Jazyk programu: angličtina

 Požadavek na vstupní kompetence účastníka

pokročilí


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena