DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:IT nástroje a IT dovednosti učitele v jazykové výuce
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:S72-04-14-171
Datum konání:23. května 2017
Čas konání:10.00 - 15.00
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Ivana Chmelařová
Organizační garant:Mgr. Jarmila Záhoříková, zahorikova@nidv.cz, tel.: 377 473 607, 775 755 023


Komu je program určen

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Kam nás moderní technologie posouvají a jaký mají dopad na výsledky našich žáků a studentů? Jaké  digitální technologie a nástroje může  učitel cizích jazyků využívat při své práci, pokud chce učit efektivně?  Obsah tohoto programu účastníkům umožňuje hlouběji nahlédnout do světa blended learningu, vyzkoušet si nové role žáka a učitele i metody výuky s použitím ICT technologií, a také poznat  moderní motivační nástroje a možnosti poskytování zpětné vazby šité na míru jednotlivým studentům i celé třídě, a to jak pro okamžitý, tak i pro dlouhodobý ústní a písemný projev studenta. Účastníci se seznámí se zdroji a aplikacemi, které zvyšují dynamiku a atraktivitu hodin jazyků. Vyzkoušejí si některé uživatelsky přívětivé aplikace (např. Voki, Animoto atd.), funkce výukových platforem (např. edublog, EasyClass atd.) a  některé nástroje vhodné pro rozvoj jednotlivých  jazykových dovedností, které nalezneme například v on-line slovnících a dalších známých i méně známých zdrojích.Učitelé se naučí snadno používat to, co je k dispozici na internetu, popřípadě vytvářet vlastní prezentace, kvízy, online testy a cvičení. Jedním z cílů je, aby učitelé mohli aktivity z tohoto programu použít ve třídě třeba hned příští den.
Tento program na konkrétních příkladech dobré praxe představuje klíčové koncepce moderních trendů ve výuce (nejen) cizích jazyků, které se v poslední době úspěšně rozvíjejí i v našich školách, včetně některých souvisejících úskalí a rizik.Požadavek na vstupní kompetence účastníka

mírně pokročilí

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena