DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Role ICT metodika
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-7564/2015-1-310
Číslo programu:B50-04-14-172
Datum konání:bude upřesněno
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Pavla Sýkorová,
Mgr. Filip Jelínek
Organizační garant:Mgr. Jarmila Záhoříková, zahorikova@nidv.cz, tel.: 377 473 607, 775 755 023
Poplatek:1200,- Kč


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Velmi důležitou činností metodika ICT jsou i způsoby podpory pedagogických pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií a to jak vzhledem k samotným technologiím, tak v souvislosti s využíváním softwarové podpory, ale také možnosti zapojení do výuky digitálních učebních materiálů vytvořených pedagogickými pracovníky nebo materiály převzatými a upravenými. Z tohoto důvodu jsou pro ICT metodika velmi důležité kompetence, které se orientují na stav stávající sítě a náhled do budoucna. ICT metodik by se měl na škole stát také metodickým pomocníkem pro učitele a to jak na individuální, tak instituciální úrovni a umět učitelům poradit nejen s hardwarovým a softwarovým potenciálem technologií, ale tak s implementací digitálních učebních materiálů do výuky se zapojením didaktické techniky.
Vzdělávací program je realizován formou prezenční výuky (16 hodin - mentoring) a formou e-learningového kurzu jako distanční podpory účastníkům (16 hodin).
Mentoring (16 vyučovacích hodin)
Metodik ICT ve škole společně s mentorem postupně probírají následující témata a k nim realizují výstupy dle podmínek školy.
Téma 1: Základy správy sítí a školní infrastruktury ve vazbě na podporu využití mobilních zařízení pedagogických pracovníků. V rámci tohoto tématu se metodik zaměří na WiFi sítě, přenos dat pomocí Wifi sítí, technické a odborné parametry, bezpečnost Wifi sítí a naučí se základní používané pojmy.  Výstupem bude analýza stávající Wifi sítě a konektivity školy a návrh její optimalizace s důrazem na používání mobilních zařízení (4 hodiny)
Téma 2: Podpora cloudových řešení pro oborové didaktiky, vytvoření odborné komunity a on-line nástrojů pro komunikaci a sdílení námětů, inspirací. Metodik se seznámí se základním vymezením pojmu cloud a cloudové služby a jak je využívat ve vzdělávacím procesu. Výstupem bude návrh datového a komunikačního prostředí pro sdílení a připomínkování materiálů pedagogických pracovníků. (4 hodiny)
Téma 3: Podpora využití ICT v oborových didaktikách dle požadavků vedení školy a jednotlivých pedagogů. Metodik s mentorem proberou toto téma individuálně v závislosti na úrovni kompetencí pedagogických pracovníků v práci s digitálními technologiemi v jednotlivých vzdělávacích oblastech.
Výstupem bude systém nástrojů metodické podpory pedagogických pracovníků školy v oblasti ICT (4 hodiny)
Téma 4: Evaluace stávajícího a tvorba nového ICT plánu školy se zaměřením na DVPP pro pedagogické pracovníky školy v oblasti rozvoje digitálních kompetencí. Výstupem bude aktualizovaný ICT plán školy (4 hodiny)
E-learning (16 hodin)
Vzdělávací e-learningový modul je podpůrnou částí mentoringu a probíhá s ním současně. Metodik společně s mentorem pracují v e-learningovém prostředí, ve kterém mají k dispozici studijní materiály, evaluační nástroje (dotazníky) k probíraným tématům při mentoringu. To vše za podpory tutora. V rámci distančních aktivit bude metodik ICT řešit následující úkoly:
• Analýza stávající sítě (WIFI, LAN) a konektivity školy s důrazem na používání mobilních zařízení
• Návrh datového a komunikačního prostředí pro sdílení a připomínkování materiálů v prostředí cloudů pro potřeby školy
• Systém nástrojů metodické podpory pedagogických pracovníků školy v oblasti ICT
 Na tento vzdělávací program se nelze hlásit on-line

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena