DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. Asistent pedagoga (předpoklad maturita)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:K03-05-22-171-03
Datum konání:21.4., 5., 12., 19. a 26.5, zk. 2.6., 9., 16.a 23.6., 10.7., zk. 17.7., závěr 15.9.
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Brno
Počet hodin:88 vyučovacích hodin (z toho 8 hodin e-learning)
Lektor/lektoři:Mgr. Vlastimil Čiháček, Ph.D.,
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Hana Saitzová, saitzova@nidv.cz, tel.: 543 541 201, 731 503 732


Komu je program určen

asistentům pedagoga, asistenti pedagoga


Popis programu

Studium pedagogiky b) - vychovatel s minimálně ukončenou VOŠ nebo asistent pedagoga s minimálně ukončeným středním vzděláním je určeno k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů, kteří chtějí pracovat jako vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena