DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Konverzační kurz anglického jazyka vhodné pro šablonu III/2.3 c)
Číslo programu:C81-04-14-172
Datum konání:bude upřesněno
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Kateřina Zajícová
Organizační garant:Mgr. Jarmila Záhoříková, zahorikova@nidv.cz, tel.: 377 473 607, 775 755 023
Poplatek:1730,- Kč


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů


Popis programu

~~Tento bezučebnicový kurz je určen pro rozvíjení konverzačních dovedností a schopnosti vyjadřovat se plynule v anglickém jazyce. Účastníci budou diskutovat o tématech z každodenního života, o aktuálních událostech kolem nás a zajímavostech a reáliích z ČR i ze světa. Výukové materiály bude lektor čerpat z denního tisku, časopisů, propagačních materiálů, aktuální nabídky. Výuka bude probíhat 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách v 16výukových týdnech. Celkem tedy absolvují 32 hodin výuky.

Vybraná témata:
1. První setkání: představování, osobní informace, rodina, zájmy, povolání, nezávazná konverzace
2. Počasí, klimatické zóny, roční období, přírodní katastrofy
3. Cestování: způsoby dopravy, problémy, důvody cest
4. Země, města: charakter, zajímavosti, problémy
5. Zaměstnání, povolání: popis práce, povinnosti, pracovní doba
6. Lidé: jací jsou, charakter, inteligence, schopnosti, chování
7. Vztahy: láska, přátelství, nesnášenlivost, závist, žárlivost
8. Jídlo a pití: vaření, restaurace, cizokrajné kuchyně, suroviny
9. Záliby: aktivní činnosti, sběratelství, zahradničení
10. Sport a hry: aktivně, pasivně, venkovní a halové
11. Kultura a umění: divadlo, filmy, malířství, sochařství
12. Věda a pokrok: výzkum, objevy a vynálezy, organizace
13. Společnost: politika, organizace, sociální problémy
14. Móda a oblečení: roční období, materiály, kulturní rozdíly
15. Reálie země cílového jazyka
16. Komunikační technologie, media
 Požadavek na vstupní kompetence účastníka

mírně pokročilí

Doporučená literatura a další informační zdroje

   Bezučebnicový kurz. Výběr výukového materiálu na základě aktuální volby lektora, vycházející z jazykové úrovně účastníků.
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Konverzační kurz anglického jazyka
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Zlín - září 2017 - leden 2018, čtvrtek 14.30 - 16.00, začátek 5. 10. 2017/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena