DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Intenzivní metodický kurz pro výuku Aj Letní škola
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-1298/2016-1-108
Číslo programu:R50-02-19-171
Datum konání:7. srpna - 11. srpna 2017, začátek od 14.00 hod.
Místo konání:Zámeček Klokočov , Klokočov 87, 58301 Chotěboř
Počet hodin:40 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:MAppLing Monika Skořepová
Organizační garant:Mgr. Simona Petrásová, Ph.D., petrasova@nidv.cz, tel.: 466 046 138, 775 571 625
Poplatek:2550,- Kč
Poznámka:Cena za pobyt (U+S): 2700,-Kč (www.velkedarko.cz). Uzávěrka přihlášek 31.3.2016!


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času


Popis programu

Kurz je určený pro učitele Aj v MŠ a 1. stupni ZŠ, kteří se chtějí stát soběstační při přípravách na výuku angličtiny. Každý modul je věnován určitému typu aktivit ve spojení s vhodným tématem a na něj navazujícími základními gramatickými jevy. V praktickém workshopu si učitelé tyto aktivity zažijí v roli dítěte, procvičí správnou výslovnost a shromáždí množství aktivit a ucelených nápadů pro svoji výuku. Kurz se soustřeďuje na témata, gramatiku a jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci ve třídě a výuku Aj u dané věkové skupiny.

Přehled témat výuky:

1. Příprava vhodného jazykového prostředí, (jak na to, čeho se vyvarovat při výuce malých dětí, kdy a jak komunikovat v Čj a Aj, vhodné aktivity a jejich posloupnost). Příprava učitele na anglickou komunikaci v hodinách (vhodné fráze, příkazy a instrukce, základní výslovnost)
Greetings, pleasantries, conversational questions, family  (6 hodin)
 
2. Rituály pro pravidelně se opakující akce (např. začátek, konec hodiny, přesuny, hygiena, svačina, převlékání), procvičování a rozšiřování slovní zásoby hravou formou.
Calendar, school, classroom, stationery, colours (6 hodin)

3. Důležitost pohybu při výuce cizího jazyka u dětí této věkové skupiny, propojení Aj s Tv - prstové, pohybové a sportovní aktivity, rozcvička, rušná část, soutěže, překážkové dráhy.
Bodyparts, verbs of movements, counting, present continuous (4 hodin)

4. Říkanky, písničky, slovní hříčky – nursery rhymes x ESL rhymes (English as a Second Language), jak vybrat vhodnou říkanku, kde a jak hledat – Internet, knihovna, knihkupectví.
Toys, sizes big/small, animals and their voices (4 hodin)

5. Art and craft – propojení Aj s Vv a Pv, tematické výrobky, koláže, skupinové práce, práce s netradičními materiály. Vaření jako součást výuky – příprava, instruktáž, zapojení dalších jazykových prvků, práce s recepty, pracovní listy. Navazující aktivity.
Fruit and vegetables, drinks, food, art and kitchen utenčils (5 hodin)

6. Gramatika v kontextu, posloupnost procvičování gramatických jevů, barevné diktáty, pracovní listy -  bez čtení a psaní, se čtením, se čtením a psaním, luštěnky a doplňovačky, vytváření vlastních pracovních listů, práce s chybou a testování mluveného a  psaného projevu.
Present simple x present continuous, verb Be, forming questions, negative sentences (6 hodin)

7. Stolní hry jako prostředek k procvičení slovní zásoby, komunikace u stolních her, komunikační hry k procvičení poslechových dovedností a mluveného projevu, využití her při práci ve skupinách a v heterogenní třídě
Board games, cards, listening and communicational activities, games with pictuires, pair and group games (4 hodin)
8. Poslech bez a s vizuálním doprovodem, Dramatizace a její využití při výuce – stories, role plays,  mini stories, story reading.
Stories – listening, with movement, dramatization, musical stories, mini stories (5 hodin)

 

 

 Požadavek na vstupní kompetence účastníka

začátečníci

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena