DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty vhodné pro šablonu II/2.1a)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:M65-03-16-172-02
Datum konání:16. a 23. října 2017; 9.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Lenka Burganová
Organizační garant:Mgr. Zdeňka Strašíková, strasikova@nidv.cz, tel.: 475 211 255, 731 503 757
Poplatek:1780,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

V programu budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání, zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti. Lektorka představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. První část programu bude zaměřena na obecnější principy metodiky a didaktiky (příklady z praxe), na využití inovativních, aktivizujících metod, druhá část pak na ukázky konkrétních možností, jak vést výuku a obohacovat ji o zajímavé prvky a činnosti. Seminář se bude věnovat především těmto formám a metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, technikám RWCT - metoda I.N.S.E.R.T., pětilístek, volné psaní, metoda barevných papírů, třífázový rozhovor a mnoho dalších. Účastníci propojují konkrétní postupy s konkrétními čtenářskými dovednostmi.
Je určen všem zájemcům o toto téma, kteří mají spíše základní znalosti a systematicky se rozvojem čtenářské gramotnosti svých žáků dosud nezabývají. Seminář jim má sloužit jako první vhled do tématu i jako inspirace k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.

 

 Program byl realizován

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště České Budějovice - 9. a 16. listopadu 2017, 8,30 - 15,30 hodin/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena