DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Moderní technologie jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:A46-04-18-172
Datum konání:5. 2. 2018, 9.00 - 16.00; 6. 2. 2018, 9.00 - 16.00; 14. 2., 9.00 - 16.00
Místo konání:NIDV Hradec Králové, Luční 460
Počet hodin:24 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Veronika Havelková
Organizační garant:Mgr. Markéta Palečková, paleckova@nidv.cz, tel.: 778 546 754, 495 514 803
Poplatek:6700,- Kč
Poznámka:Cena bude kalkulována dle počtu přihlášených účastníků

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 24 vyučovacích hodin je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na střední škole skrze užití moderních technologií. První část  semináře je zaměřena na obecnější principy využití moderních technologií, druhá část na využití konkrétních programů, webových stránek a aplikací pro rozvoj matematické gramotnosti, třetí část je pak detailněji věnována programu GeoGebra, který je uplatnitelný ve všech oblastech matematiky i mimo ni. Programy, aplikace a webové stránky jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí.

Teoretický obsah kurzu (2 hodiny):  Principy využití moderních technologií,  Seznámení s problematikou nasazení výukových technologií do výuky (pozitiva, negativa a rizika nasazení), Praktická část kurzu – vybrané programy a aplikace (10 hodin),  Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti (1 hodina),  Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti
• Seznámení programy a aplikacemi, které oživí každou prezentaci (3 hodiny),  Využití pojmových map, sdílených poznámek a dokumentů ve výuce (1 hodina),  Využití programů a aplikací pro komunikaci mezi žáky, studenty, učiteli a rodiči (1 hodina),  Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti (1 hodina),  Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů (1 hodina),  Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva (1 hodina),  Diskuse nad konkrétními problémy (1 hodina), Praktická část kurzu – GeoGebra (12 hodin), Seznámení s problematikou nasazení programu GeoGebra do hodin matematiky (principy použití, pozitiva, negativa a rizika nasazení programu),  Instalace programu GeoGebra – odlišení jednotlivých instalačních balíčků,  Seznámení s webovou podporou programu a úložištěm již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby),  Pracovní prostředí programu GeoGebra (panel nástrojů, algebraické okno, tabulka, nákresny, vstupní panel),  Změny vlastnosti objektů včetně pokročilého nastavení
• GeoGebra jako nástroj pro tvorbu vlastního didaktického materiálů (např. ukládání vytvořených souborů, export do různých typů souborů včetně exportu do interaktivní webové stránky),  Aplikace programu do výuky geometrie, algebry a matematické analýzy,  Využití programu jako nástroje rozvoje matematické gramotnosti,  Propojování geometrických a algebraických interpretací v matematice prostřednictvím programu,  Práce v oknu CAS,  Práce s tabulkou,  Základní ovládání prostředí 3D (2 hodiny),  Diskuse nad konkrétními problémy (1 hodina).

ÚČASTNÍCI BUDOU PRACOVAT NA VLASTNÍCH NOTEBOOCÍCH.
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Moderní technologie jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Jihlava - bude upřesněno /
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena