DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:K03-05-19-171
Datum konání:zahájení 22. dubna, 13., a 20. května, 3., 10. a 17. června 2017
Místo konání:ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov Zadní 125/50, Svitavy 568 02
Počet hodin:88 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Marie Effenberková, effenberkova@nidv.cz, tel.: 775 571 618, 466 046 145


Komu je program určen

asistenti pedagoga


Popis programu

Studium pedagogiky b) - vychovatel s minimálně ukončenou VOŠ nebo asistent pedagoga s minimálně ukončeným středním vzděláním je určeno k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů, kteří chtějí pracovat jako vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště České Budějovice - 28. dubna - 6. října 2017/
Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Jihlava - květen - říjen 2017/
Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Plzeň - 2. 5., 23. 5., 13. 6., 27. 6., 4. 7., 29. 8., 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10. 2017/
Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem - Zahájení 4. 5. 2017 12.00 -18.30/
Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Plzeň - 4.5., 18.5., 1.6., 14.6., 29.6., 31.8., 7.9., 21.9., 12.10., 26.10. 2017/
Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Olomouc - 5. a 18. května, 1. a 16. června 2017, podzimní termíny budou uvedeny později/
Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Olomouc - 12. a 23. května, 8. a 29. června 2017, podzimní termíny budou uvedeny později/
Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Ostrava - červen - říjen 2017/
Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Liberec - Září 2017 - červen 2018/
Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - září - prosinec 2017/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena