DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Setkání příjemců IPo MAP Činnost ČŠI, Analýza SR MAP pro OP VVV
Číslo programu:M34-11-16-171-03
Datum konání:25. dubna 2017
Čas konání:9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jitka Baťková
Organizační garant:Petr Soukal, soukal@nidv.cz, tel.: 775 755 024, 475 211 055


Komu je program určen

Příjemci IPo MAP


Popis programu

Konzultační a informační setkání příjemců IPo MAP. Výměna zkušeností a aktuálních informací k tvorbě MAP, aktuálních informací z realizace projektu SRP. Předávání informací k realizaci systémových a koncepčních projektů OP VVV. Setkání je zaměřeno na řešení aktuálních problémů nebo konkrétního tématu, které vychází z potřeb příjemců IPo MAP. Setkání realizují pracovníci Centra podpory projektu SRP. Aktuální informace z projektu SRP
Na základě podnětů od příjemců IPo MAP vystoupí zástupce ČŠI k tématům, která příjemce IPO MAP zajímají.
Stěžejní částí programu je pracovní část, ve které se budeme zabývat výstupy z MAP pro přípravu výzev v OP VVV
– aktivity spolupráce – četnost zastoupení jednotlivých opatření a témat, typy subjektů jako potencionálních žadatelů a partnerů v plánovaných projektech
- aktivity škol - četnost zastoupení jednotlivých opatření a témat, typy aktivit a definování jejich obsahu, soulad se současnými typy šablon, návrhy na nové šablony.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena