DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Setkání příjemců IPo MAP České Budějovice
Číslo programu:M34-11-13-171-01
Datum konání:26. dubna 2017
Čas konání:10.00 - 15.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště České Budějovice
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Lektoři NIDV
Organizační garant:Ing. Ivana Kozáková, kozakova@nidv.cz, tel.: 387 699 016, 773 790 775


Komu je program určen

Příjemci IPo MAP


Popis programu

Konzultační a informační setkání příjemců IPo MAP. Výměna zkušeností a aktuálních informací k tvorbě MAP, aktuálních informací z realizace projektu SRP. Předávání informací k realizaci systémových a koncepčních projektů OP VVV. Setkání je zaměřeno na řešení aktuálních problémů nebo konkrétního tématu, které vychází z potřeb příjemců IPo MAP. Setkání realizují pracovníci Centra podpory projektu SRP.

Program:

Od   9:30 do 10:00 - registrace účastníků
Od 10:00 do 10:15 - zahájení, aktuální informace z projektu SRP
Od 10:15 do 11:15 - vystoupení ČŠI
Od 11:15 do 12:00 - aktivity spolupráce – četnost zastoupení jednotlivých opatření a témat, typy subjektů jako potencionálních žadatelů a partnerů v plánovaných projektech
Od 12:00 do 12:20 - přestávka
Od 12:20 do 15:00 - aktivity škol - četnost zastoupení jednotlivých opatření a témat, typy aktivit a definování jejich obsahu, soulad se současnými typy šablon, návrhy na nové šablony

Setkání bude vedeno interaktivní formou a bude velmi pracovní.

Prosíme, vezměte s sebou relevantní podklady, ze kterých budete moci čerpat informace (např. SR MAP, popř. další).

Cílem setkání je v maximální možné míře sladit výstupy z MAP a přípravu návazných výzev OP VVV. Z tohoto důvodu je účast zástupců všech MAP velmi žádoucí!
Za každý MAP je možná účast max. dvou zástupců. 

Aktuální informace z projektu SRP
Na základě podnětů od příjemců IPo MAP vystoupí zástupce ČŠI k tématům, která příjemce IPO MAP zajímají
Stěžejní částí programu je pracovní část, ve které se budeme zabývat výstupy z MAP pro přípravu výzev v OP VVV
- aktivity spolupráce – četnost zastoupení jednotlivých opatření a témat, typy subjektů jako potencionálních žadatelů a partnerů v plánovaných projektech
- aktivity škol - četnost zastoupení jednotlivých opatření a témat, typy aktivit a definování jejich obsahu, soulad se současnými typy šablon, návrhy na nové šablonyNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena