DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Konzultace k výzvě č. 02_16_042 (035) - Šablony OP VVV pro SŠ (pro Prahu a střední Čechy) SŠ a VOŠ
Číslo programu:Z46-11-12-171-03
Datum konání:25. května 2017
Čas konání:9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Petra Počtová
Organizační garant:Bc. Ivo Kulhánek, kulhanek@nidv.cz, tel.: 222 122 316, 777 496 365


Komu je program určen

pedagogům MŠ


Popis programu

Konzultace je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ I) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV.  V první části konzultace bude představen celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Ve druhé části programu pak bude prostor pro diskuzi a konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.

Konzultace není věnována zápisu projektové žádosti do elektronické aplikace (IS KP14+), kontakty na konzultanty k této problematice budou v případě potřeby předány.

Z každé školy se může konzultace zúčastnit pouze 1 zástupce. .Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena