DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ Klarinetová dílna se zakončovacím koncertem v sále ZUŠ Jana Hanuše Praha
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:O02-07-17-171
Datum konání:19. května 2017
Čas konání:09.00 - 17.00
Místo konání:Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1 1100, 16900 Praha 6 - Břevnov
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:doc.Mgr. Milan Polák,
MgA. Jan Mach, Ph.D.,
MgA. Aleš Hejcman,
Luboš Lachman,
Jan Provazník
Organizační garant:Mgr. Hana Lipenská, lipenska@nidv.cz, tel.: 482 360 511, 777 496 056
Poplatek:840,- Kč


Komu je program určen

učitelé ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na dechové nástroje specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: výuka žáků v přípravném studiu, výuka žáků v I. a II. stupni základního studia, výuka žáků ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na dechové nástroje, na správné držení nástroje, na kvalitu prstové a dechové techniky. Součástí bude aktivní účast učitelů s jejich žáky a využití možnosti vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje a jeho příslušenství.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena