DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Rozvoj nadání žáků v Talnetu pro učitele
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:M25-51-24-172
Datum konání:13. září 2017
Čas konání:9.00 - 13.00
Místo konání:NIDV Jihlava, Zborovská 3
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing., Mgr. Vojtěch Tutr
Organizační garant:Bc. Soňa Baueršímová, DiS., bauersimova@nidv.cz, tel.: 567 571 814, 770 106 768
Poplatek:250,- Kč


Komu je program určen

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ


Popis programu

Kurz představuje účastníkům nástroje, možnosti a potenciál, které jsou k dispozici v programu Talnet pro ověřování a rozvoj nadání žáků v kognitivní oblasti. Nabízí možnosti spolupráce mezi mimoškolními aktivitami a školní výukou.
Kurz napomůže účastníkům nastavit způsob spolupráce na individuální či skupinové bázi tak, aby byl pro školu výhodný. To může probíhat v různých úrovních od individuálního zapojení žáka/žáků tak, aby byl naplněn úkol maximálního rozvoje potenciálu každého jednotlivce přes obohacení výuky mimoškolními aktivitami až po zapsání pedagoga do aktivit Talnetu tak, aby mohl využívat tvořivé úlohy pro vlastní inspiraci do výuky.
Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít systematicky rozvíjet spolupráci s externím subjektem v oblasti podpory nadání a začlenit ji do budovaného sytému péče o nadání ve škole.
Použité metody: Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena