DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost šablona II/2.1a
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z48-03-18-172
Datum konání:12.10. a 23.11.2017
Místo konání:NIDV Hradec Králové, Luční 460
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Hana Černá, cerna@nidv.cz, tel.: 495 514 803, 775 576 312
Poplatek:4500,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ


Popis programu

Jedná se o jeden nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata dvou navazujících seminářů v rámci modulů jsou zacílena na rozvoj čtenářské gramotnosti nejen v hodinách čtení a českého jazyka, ale s důrazem na průřezovost mezi vyučovacími předměty 1. stupně.

Modul 1 - Čtení s porozuměním

Program je zaměřen na alternativní přístupy nácviku čtení u dětí. Program se bude zabývat sedmi základními strategiemi čtenářské gramotnosti s přihlédnutí ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků, kteří při nácviku potřebují více důrazu na význam a symboliku slov. V praktické části semináře budou předvedeny názorné ukázky jednotlivých strategií a možnosti jejich výuky v hodinách již od nejnižších ročníků ZŠ. Účastníkům budou předvedeny různé formy nácviku prvotního čtení a možností předcházet poruchám čtení. Účastníkům budou dány k dispozici ilustrativní kazuistky z praxe za zaměřením na konkrétní postupy k rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků se SVP. V závěrečné části semináře budou prezentovány materiály vhodné k nácviku čtení, které mohou účastníci využít ve své pedagogické praxi.

Modul 2 - Formy a metody

V programu budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání, zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti u všech žáků. Budou představeny nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. První část programu bude zaměřena na obecnější principy metodiky a didaktiky, na využití inovativních, aktivizujících metod, druhá část pak na ukázky konkrétních možností, jak vést výuku a obohacovat ji o zajímavé prvky a činnosti. Program se bude věnovat především těmto formám a metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, technikám RWCT - metoda I.N.S.E.R.T. a mnoho dalších.

 

 
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 23. a 28. listopadu 2017, 9.00 - 15.00/
Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 1. března a 12. dubna 2018/
Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Jihlava - bude upřesněno /
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena