DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-38232/2014-1-981
Číslo programu:T27-03-23-171
Datum konání:22. března 2017
Čas konání:8.30 - 13.30
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Zlín
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Marika Kropíková
Organizační garant:Mgr. Blanka Holešová, holesova@nidv.cz, tel.: 577 432 559, 775 571 634
Poplatek:580,- Kč


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové, výchovní poradci


Popis programu

Hodnocení žáků ve vyučování je nezbytná součást výchovně vzdělávacího procesu a je velmi složitá. Dotýká se všech účastníků tohoto procesu. V semináři se lektor zabývá funkcí hodnocení, formami hodnocení. Zaměřuje se na komplexní hodnocení a sebehodnocení. Vyzdvihuje rozdíl mezi hodnocením vertikálním a horizontální, mezi kriteriálním a individuálním. Obsahem semináře je i jak vysvětlit rodičům hodnocení a jek rodiče informovat o pokrocích nebo nedostatcích dětí. Diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Dílčí hodinová dotace:

  • Hodnocení žáků, význam hodnocení a jeho specifika – 1 hodina
  • Funkce  a formy školního hodnocení – 1 hodina
  • Hodnocení, hodnocení kompetencí a sebehodnocení – 2 hodiny
  • Praktické ukázky hodnocení a diskuze  – 2 hodiny


Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena