DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV
Číslo programu:Z46-11-19-171-14
Datum konání:25. dubna 2017
Čas konání:09.00 - 10.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Pardubice
Počet hodin:1 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Simona Petrásová, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Petr Petrás, PhD, petras@nidv.cz, tel.: 466046111, 770106776
Poznámka:Seminář pro mateřské a základní školy


Komu je program určen

pedagogům ZŠ


Popis programu

Konzultace je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ I) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV.  V první části konzultace bude představen celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Ve druhé části programu pak bude prostor pro diskuzi a konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.

Konzultace není věnována zápisu projektové žádosti do elektronické aplikace (IS KP14+), kontakty na konzultanty k této problematice budou v případě potřeby předány.

Z každé školy se může konzultace zúčastnit pouze 1 zástupce. Další konzultace budou probíhat dle potřeb žadatelů v průběhu celého školního roku 2016/17.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena