DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15779/2016-1-522
Číslo programu:U42-07-15-172
Datum konání:18. - 20. září 2017, příjezd do 13.00, ukončení ve 12.00
Místo konání:Bystré u Poličky, okres Svitavy
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:MgA. Źivana Vajsarová,
Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D.,
Jan Malík, Dipl.um.
Organizační garant:Mgr. Martin Plitz, DiS., plitz@nidv.cz, tel.: 602 427 503
Poplatek:3990,- Kč


Komu je program určen

pedagogům ZUŠ a SUŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Několikadenní pobytový vzdělávací program reaguje na aktuální potřeby učitelů tanečních oborů základních uměleckých škol v souvislosti s procesem kurikulární reformy základního uměleckého vzdělávání a je zaměřen na prosazování nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ pro celé věkové spektrum žáků, tj. přípravného studia, základního studia i studia pro dospělé. Vzdělávací program je pojat jako komplex spojující teorii s praxí. Teoretická témata (8 hodin): aktuální dění ve vzdělávání v tanečním umění a stávající možné formy spolupráce s různými subjekty věnujícími se tanečnímu umění a vzdělávání v něm. V praktické části (8 hodin) budou učitelům nabídnuty konkrétní praktické aktivity v několika tanečních dílnách (choreografie, světelná technika, práce s hlasem, styly a slohy v tanci, rytmicko melodické možnosti doprovodů tance) a ukázky zajímavých výukových témat a metod tanečního vzdělávání v oblasti tanečních technik (seznámení s technikami, osvojení si technik, náměty pro výuku). Celostátní pojetí programu umožní a podpoří výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci napříč účastníky.

Lektorský tým sestaví předsedkyně sekce tanečního oboru Ústřední umělecké rady.

V jednání jsou: Mgr Živana Vajsarová, MgA. Tomáš Pykal, Honza Malík, Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D., Mgr. Jiří Jakl, Mgr. Jiří VoběrekNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena