DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk A2 mírně pokročilí (vhodné pro šablonu II/2.2c, III/2.3c)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:A63-03-14-172
Datum konání:pondělí 13.30 - 15.00 h, 18. září 2017 - 15. ledna 2018
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Lenka Hošková
Organizační garant:Mgr. Lucie Holacká, holacka@nidv.cz, tel.: 377 473 606, 775 571 657
Poplatek:2900,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ


Popis programu

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků na MŠ, ZŠ, SŠ, dotace 32 hod je nastavená i pro možnou realizaci šablon zjednodušených projektů pro ZŠ, popř. SŠ. Výuka bude probíhat ve skupině od 6 do 10 osob.

Na úrovni odpovídající A2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 32 hodin v 16 výukových týdnech. Jazykový kurz je prezenční a bude probíhat 1 semestr.
Témata výuky a dílčí hodinové dotace:
Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 8 hodin
GRAMATIKA: sloveso být v minulém čase, minulý čas sloves HAVE, GO, GET, nepravidelná slovesa
SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, denní rutina, slovesa
PRAKTICKÁ AJ: jaké je datum
Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 8 hodin
GRAMATIKA: there is, there are, there was, there were, předložky
SLOVNÍ ZÁSOBA: místa ve městě, dům a nábytek
PRAKTICKÁ AJ: na ulici, ve městě
Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 8 hodin
GRAMATIKA: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, kolik?, budoucí čas s going to
SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, nápoje, prázdniny
PRAKTICKÁ AJ: V restauraci a obchodě
Tematický okruh č. 4 – hodinová dotace 8 hodin
GRAMATIKA: stupňování přídavných jmen – 1. a 2. stupeň, příslovce
SLOVNÍ ZÁSOBA: počasí, vlastnosti
PRAKTICKÁ AJ: psaní dopisů

Jazyk programu: čeština, angličtina

 Požadavek na vstupní kompetence účastníka

mírně pokročilí

Doporučená literatura a další informační zdroje

Učebnice řady New English File a Headway, nakladatelství Oxford University Press. Soars, L. a J.: New Headway Elementary Third Edition. OUP. Oxenden, C.: New English File Elementary. OUP. Headway Elementary 1 lekce cca 5 týdnů, tj. 10 vyučovacích hodin. Za 32 vyučovacích hodin 3 lekce, včetně doplnění učiva dle vlastních doplňkových materiálů lektora. New English File Elementary: 1 lekce cca 7 týdnů (14 vyučovacích hodin). Za 32 vyučovacích hodin cca 2 lekce (8 podlekcí) včetně doplnění učiva dle vlastních doplňkových materiálů lektora.

 
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena