DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:K02-05-20-162
Datum konání:13.9., 20.9., 4.10., 18.10., 8.11., 22.11., 6.12. 2017, 9.00 - 16.00h.
Místo konání:NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Počet hodin:120 vyučovacích hodin (z toho 20 hodin e-learning)
Lektor/lektoři:Mgr. Jiří Staňa,
Mgr. Aleš Chupáč,
Mgr. Igor Hampl, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Jozef Kubáň, kuban@nidv.cz, tel.: 596 120 454, 775 571 609
Poplatek:4500,- Kč
Poznámka:Účastnický poplatek 10 000 Kč - 4 500 Kč za 1. semestr, 5 500 Kč za 2. semestr.


Komu je program určen

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. je určeno k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů základních uměleckých škol a středních škol, kteří působí jako:
- učitelé odborných předmětů střední školy
- učitelé praktického vyučování střední školy
- učitelé odborného výcviku střední školy
- učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoří
- učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.

Na tento vzdělávací program se lze hlásit pouze za pomoci čísla programu a hesla

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena