DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk A1 falešní začátečníci (vhodné pro šablonu II/2.2c, III/2.3c)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:A73-03-14-172
Datum konání:pondělí 15.15 - 16.45 h, 18. září 2017 - 15. ledna 2018
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Lenka Hošková
Organizační garant:Mgr. Lucie Holacká, holacka@nidv.cz, tel.: 377 473 606, 775 571 657
Poplatek:2900,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ


Popis programu

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků na MŠ, ZŠ, SŠ, dotace 32 hod je nastavená i pro možnou realizaci šablon zjednodušených projektů pro ZŠ, popř. SŠ. Výuka bude probíhat ve skupině od 6 do 10 osob.

Na úrovni odpovídající A1 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 32 hodin v 16 výukových týdnech. Jazykový kurz je prezenční a bude probíhat 1 semestr.

Témata výuky a dílčí hodinové dotace:
Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 8 hodin
GRAMATIKA: sloveso být, přivlastňovací zájmena, zápor
SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, země, předměty
PRAKTICKÁ AJ: abeceda
Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 8 hodin
GRAMATIKA: členy, množné číslo, přivlastňovací zájmena, přídavná jména
SLOVNÍ ZÁSOBA: rodina, přídavná jména
PRAKTICKÁ AJ: osobní informace
Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 8 hodin
GRAMATIKA: přítomný čas prostý, osobní zájmena
SLOVNÍ ZÁSOBA: příslovce, slovesa
PRAKTICKÁ AJ: kolik je hodin
Tématický okruh č. 4 - hodinová dotace 8 hodin
GRAMATIKA: příslovce, pořadí slov ve větě, can/can´t
SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, zaměstnání,
PRAKTICKÁ AJ: kolik to stojí
Jazyk programu: čeština, angličtinaPožadavek na vstupní kompetence účastníka

začátečníci

Doporučená literatura a další informační zdroje

Učebnice řady New English File a Headway, nakladatelství Oxford University Press. Soars, L. a J.: New Headway Elementary Third Edition. OUP. Oxenden, C.: New English File Elementary. OUP. Headway Elementary 1 lekce cca 5 týdnů, tj. 10 vyučovacích hodin. Za 32 vyučovacích hodin 3 lekce, včetně doplnění učiva dle vlastních doplňkových materiálů lektora. New English File Elementary: 1 lekce cca 7 týdnů (14 vyučovacích hodin). Za 32 vyučovacích hodin cca 2 lekce (8 podlekcí) včetně doplnění učiva dle vlastních doplňkových materiálů lektora.

 Program byl realizován

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena