DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Balíček dovedností učitele odborného výcviku a odborných předmětů II
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:P47-04-19-172
Datum konání:13. října a 3. listopadu 2017, 9.00 - 16.00
Místo konání:NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Doc. PhDr. Markéta Šauerová Švamberk, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Marie Effenberková, effenberkova@nidv.cz, tel.: 775 571 618, 466 046 145
Poplatek:1700,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Seminář nabídne účastníkům ve třech modulech dovednosti, které jim pomohou dlouhodobě vykonávat učitelské povolání bez rizika vyhoření a narušení vztahů se svými blízkými, neboť se často celý den stará o cizí a večer nemá kapacitu na ty své.

1. modul: Komunikační dovednosti při konfliktních situacích (6h)

Ukáže, jak nás ovlivnili naši rodiče a s čím nás poslali do světa a pomůže porozumět a uvědomit si naší výchovu, hodnoty a zásady, které si neseme životem, přes které porovnáváme a srovnáváme své žáky. Seznámí jak rozumět tomu, co se ve mně děje v nepříjemných situacích vyvolaných komunikací s druhými lidmi – žáky, jejich rodiči a kolegy. Ukáže jak se rychle ošetřit po nepříjemném zážitku, jednání, abychom nepřenášeli své nálady na druhé, kterých se to netýká. Na základě příběhů účastníků budou reálně ukázány možnosti, jak se dala situace zvládnout jinak. Na těchto situacích si účastníci upevní získané dovednosti.

2. modul: Práce s únavou (4h)

Ukáže jak pracovat s únavou a regenerací v učitelském povolání - jak si rozvrhnout síly v průběhu dne a jak rychle zregenerovat a zbytečně se nevyčerpávat věcmi, které děláme na úkor těch, do kterých se mi nechce.  Seznámí jak pracovat s výkonnostní křivkou v průběhu dne tak, abychom se zbytečně nevyčerpávali a nepřetěžovali. Nabídne timemanagement aneb plánování časové cesty a regeneraci v průběhu pracovního dne a ukáže, jak se ošetřit před příchodem domů. Seznámí pedagogy s podstatou prokrastinace  (jako „zloděj“ ztráta času) aneb jak si odkládáme řešení a jejich nahrazování nedůležitými činnostmi, které se jen na oko tváří jako důležité nekazit chuť k práci a neuvádět se do stresu.

3. modul: Pravidla jako důležitá součást autority učitele (6h)

Seznámí pedagogy s překračováním pravidel jednotlivcem a skupinou – principem překračování a důvody, proč to občas dovolíme, i když to škodí nám i okolí. Ukáže, jak nastavit pravidla, co dělat při jejich porušování a nedodržování. Ukáže využívání pravidel jako obrany pro zvládání žáků s bezhraniční výchovou.
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena