DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Inspirace pro učitele - matematická gramotnost
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z78-03-19-171-01
Datum konání:21. dubna a 9. května 2017, 14.00 - 20.00
Místo konání:Základní škola a mateřská škola Svratouch
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Jana Cachová, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Marie Effenberková, effenberkova@nidv.cz, tel.: 775 571 618, 466 046 145
Poplatek:1875,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení


Popis programu

Jedná se o modulární vzdělávací program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata dvou navazujících seminářů v rámci modulů jsou zacílena na rozvoj matematické gramotnosti nejen v hodinách matematiky, ale s důrazem na průřezovost mezi vyučovacími předměty jak 1. stupně tak 2. stupně (CH, F, Př, Z, Pč apod.) s důrazem na návaznost témat a motivační prvky směrem k žákům. Program lze realizovat formou 2x8 nebo 4x4 hodiny.
Modul 1 – Matematika v běžném životě
Modul je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematice vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti. Účastníci se formou pracovní dílny seznámí s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Budou uvedena v praxi ověřená témata týkající se výuky matematiky a její aplikace na situace běžného života, například: matematika kolem nás - pochopení a tvorba slovních úloh, finanční gramotnost, mezipředmětové vztahy - poznání, co dokáže lidské, vzdálenosti a měřítko na mapě, míry, váhy ve stavitelství, v kuchyni apod.
Modul 2 – Didaktické hry
Hry ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět, ke zvýšení pozornosti, k rozvoji logického myšlení, ke kultivaci vztahů ve skupině. Tento modul je orientován na to, aby představil učitelům hry všeho druhu: hry motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání, také hry, které si předávají generace učitelů, a k nimž stačí kousek papíru, kostky či jednoduché kartičky. Didaktická hra bude prezentována jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), spolupracují spolu.
 
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Pardubice - 16. května a 29. září 207, 9.00 - 16.00/
Inspirace pro učitele - matematická gramotnost
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové - 26.4. a 16.5. 2017, 9.00-15.30hod./
Inspirace pro učitele - matematická gramotnost
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 3. a 4.5.2017, 9 - 15.30/
Inspirace pro učitele - matematická gramotnost
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary - 10. a 15. května 2017, 9.00 - 15.30/
Inspirace pro učitele - matematická gramotnost
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště České Budějovice - 16. a 17.června 2017, čas bude upřesněn/
Inspirace pro učitele - matematická gramotnost
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Plzeň - jaro 2018/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena