DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV
Číslo programu:Z46-11-14-171-04
Datum konání:22. března 2017
Čas konání:11.30 - 14.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Plzeň
Počet hodin:3 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Lucie Holacká,
Mgr. Miroslava Sklenářová
Organizační garant:Mgr. Lucie Holacká, holacka@nidv.cz, tel.: 377 473 606, 775 571 657
Poznámka:Seminář pro mateřské školy.


Komu je program určen

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení


Popis programu

Konzultace je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ I) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV.  V první části konzultace bude představen celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Ve druhé části programu pak bude prostor pro diskuzi a konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.

Konzultace není věnována zápisu projektové žádosti do elektronické aplikace (IS KP14+), kontakty na konzultanty k této problematice budou v případě potřeby předány.

Z každé školy se může konzultace zúčastnit pouze 1 zástupce. Další konzultace budou probíhat dle potřeb žadatelů v průběhu celého školního roku 2016/17.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena