DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring Mentoring jako podpora v oblasti profesního rozvoje učitelů
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:B34-01-22-171
Datum konání:10.července -12.července 2017 ve Bzenci
Místo konání:Bzenec -ZUŠ L.L.
Počet hodin:24 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Šárka Dostalová, dostalovas@nidv.cz, tel.: 543 541 247, 775 571 604
Poplatek:1990,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Letní škola je určena pro školský management, který v době prázdnin po náročném školním roce, nabírá nové síly a hledá inspiraci pro svou další práci. Pod vedením zkušených lektorů, prostřednictvím dobře volených forem výuky budou účastníkům semináře poskytnuty dovednosti a vědomosti  v oblasti mentoringu, a to nejen nováčkům, ale i těm, kteří o sobě tvrdí, že se v dané oblasti orientují.
Obsah semináře bude zaměřen na podporu mentorů v oblasti profesního rozvoje učitele. Účastníci semináře budou seznámeni s metodami a formami mentorského vedení, které se osvědčily v praxi jako účinné prostředky v předávání znalostí a dovedností méně zkušeným učitelům. Účastníci semináře se naučí vést mentorovaného k lepším výsledkům v jeho profesi. Budou seznámeni rovněž s tím, co je zapotřebí, aby  proces učení byl efektivní, pochopitelný a inspirativní. Také s tím, co podmiňuje úspěšné vedení a spolupráci v celém procesu.
Účastníci semináře se seznámí s některými formami vedení mentora v oblasti: kontaktů, postupů, vlastní práce, konzultace a evaluace. Budou se aktivně zapojovat do praktických cvičeních a do názorných demonstrací.
Seminář bude členěn na malé moduly, které budou zaměřeny na oblasti: kariérní rozvoj, osobní podpora, na komunikační schopnosti, na praktické postupy a příklady z praxe. Obsahy jednotlivých modulů mohou být dále volně doplněny a rozvinuty  v navazujících  tematických seminářích v doplňující nabídce.
Celkový počet vyučovacích hodin: 24
 Rámcové tematické zaměření pro vedení jednotlivých modulů:
1. modul (4 hod.) Úvod do problematiky – obsahy, metody a formy  mentoringu
2. modul (4 hod.) Mentoring a kariérní rozvoj učitelů – osobní podpora
3. modul (4 hod.) Mentoring a kariérní rozvoj učitelů – příklady dobré praxe, postupy a úskalí
4. modul (4 hod.) Mentoring a kariérní rozvoj učitelů – podmínky spolupráce
5. modul (4 hod.) Mentoring a kariérní rozvoj učitelů – komunikační schopnosti
6. modul (4 hod.) Mentoring a kariérní rozvoj učitelů – evaluace a vlastní hodnocení

 Požadavek na vstupní kompetence účastníka

pokročilí , mírně pokročilí, začátečníci, , , , , ,

Doporučená literatura a další informační zdroje

Příručka mentoringu -- Posilování mentorských kapacit pedagogů

Autor: Jitka Kominácká; Petr Rozmahel; Lubor LacinaNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena