DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Šikana jako narušení vztahů ve skupině
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15779/2016-1-522
Číslo programu:D34-03-19-171
Datum konání:28. srpna 2017
Čas konání:9.00 - 16.00
Místo konání:ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PaedDr. Zdeňka Kašparová
Organizační garant:Mgr. Marie Effenberková, effenberkova@nidv.cz, tel.: 775 571 618, 466 046 145
Poplatek:650,- Kč


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ


Popis programu

Vzdělávací program formou přednášky teoreticky vymezuje pojmy agrese, agresivita, teasing. Definuje emocionální - instrumentální agresi, Moyerovu klasifikaci agresí, trest a agresi, šikanu jako narušení vztahů ve skupině, směry šikany, typologii agresorů, typologii obětí, způsoby šikany. Další náplní semináře bude vysvětlení stádií šikany, výuka rozpoznávání jednotlivých stádií, projevy šikanujícího chování - typy obětí, typy agresorů, varovné signály šikany, rozpoznávání rozdílu mezi trestem a agresí. Bude představena strategie vyšetřování šikany, návod na vyvarování se základních chyb a zvládnutí jednotlivých metod řešení šikany. Blíže budou popsány metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku. Zdůrazněna bude nezbytnost adekvátního chování v situacích, kdy je řešeno agresivní chování dítěte či mladistvého.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena