DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních
Číslo programu:P78-01-23-171-01
Datum konání:22. března 2017
Čas konání:12.30 - 15.30
Místo konání:Alternativa - kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín
Počet hodin:3 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Odborní pracovníci MŠMT
Organizační garant:Mgr. Zdeněk Duša, dusa@nidv.cz, tel.: 577 221 950, 775 571 632
Poznámka:!Seminář obsazen!


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol


Popis programu

Informační seminář je určen pro pracovníky škol, kteří se chtějí dozvědět bližší informace o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních a údajů o rediagnostikovaných dětech
ve výkaze R44-99.

Po ukončení vzdělávání bude jeho účastník disponovat:
• Znalostmi, koho se vyplnění výkazu týká a kdy a kde výkaz vyplnit.
• Jaká podpůrná opatření se do výkazu vyplňují a jakým způsobem.
• Znalostmi o rediagnostikovaném dítěti podle oddílu II výkazu R 44-99.
• Znalostmi o způsobu ověření správnosti vyplněných dat.
• Odpověďmi na dotazy týkající se výkaznictví společného vzdělávání.

Informační seminář je určen pro pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena