DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy pro mladší žáky
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-33934/2013-1-740
Číslo programu:U85-07-21-171
Datum konání:..;;;08.00-14.30;;;bude upřesněno;;;
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Olomouc
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Rafaela Drgáčová
Organizační garant:Dagmar Sobotková, sobotkova@nidv.cz, tel.: 731 503 728
Poplatek:700,- Kč


Komu je program určen

pedagogům ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Pracovní dílna, rozdělená na 3 výukové jednotky, nabídne hudební výchovu jako radostně vnímaný a tvořivý proces od pohybu, her, říkadel, poezie, lidových i umělých písní, přes instrumentální a pěvecké dovednosti až k jednoduchým hudebním formám. V rámci jednotlivých výukových jednotek mají účastníci semináře možnost osvojit si netradiční formy hudební výuky zaměřené na celkový rozvoj hudebnosti jejich žáků na všech stupních škol a ve všech ročnících na ZUŠ. Výukové jednotky budou přizpůsobeny počtu a profesnímu zaměření účastníků (mladší, starší žáci) Účastníci dílny se formou zážitkové pedagogiky seznámí s netypickými pracovními pomůckami a jejich využitím během vyučování ve vlastních třídách. Důležitou roli hraje kreativita, přesahy témat do dalších výukových předmětů, činnostní pojetí výuky a skupinová kooperace. Důraz je kladen na schopnost uplatnit získané vědomosti a dovednosti při přípravě vlastních učebních celků i ŠVP. Samozřejmostí je metodický materiál vycházející z tématu jednotlivých výukových jednotek.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Jihlava - 26. května 2017/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena